pciosprogram.ga

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wynik RTG i rezonansu magnetycznego wskazuje na to, że jest to zmiana łągodna typu nowotworowego o eksapnsywanośći powolnej i miejscowej (prawdopobnie kostniak). Dalszy postępowaniem byłoby pobranie wycinka kostnego z tej zmiany celem pogłębienia diagnostyki o badanie histopatologiczne. Oceni się w tym przypadku dokłądnie jakiego typu jest to zmiana. O wszystkim oczywiście

[index] [13775] [31002] [7625] [1994] [3168] [6708] [28339] [21536] [16073] [30565]

#